D-Joiz, gevestigd aan Wachtendonk 103, 5403 VA Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.d-joiz.nl
Wachtendonk 103
5403 VA Uden
0655824306

 

Joyce van der Sangen is de Functionaris Gegevensbescherming van D-Joiz Hij/zij is te bereiken via info@d-joiz.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Muziekfabriek D-Joiz verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

> Voor- en achternaam

> Adresgegevens

> Telefoonnummer

> E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@d-joiz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

D-Joiz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

> Het afhandelen van jouw betaling

> Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

> Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

> Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

> Om goederen en diensten bij je af te leveren

> D-Joiz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Muziekfabriek D-Joiz neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van D-Joiz) tussen zit. D-Joiz gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Acumulus boekhoudsysteem van SIEL

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

D-Joiz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: de periode waarin je verbonden bent aan D-Joiz door afname diensten. Zodra die periode van dienstafname is afgelopen of een opdracht ten einde is, worden de persoonsgegevens niet meer gebruikt voor communicatie. Na 3 jaar worden je persoonsgegevens uit het boekhoudsysteem gehaald.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

D-Joiz verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

D-Joiz gebruikt technische (functionele) cookies en analytische cookies, die geen inbreuk maken op je privacy, om het websitebezoek te kunnen analyseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Omdat we Social Media als YouTube op onze website hebben geïntegreerd plaatsen ook deze partijen cookies. Daar hebben wij geen invloed op. Je kunt meer lezen over hun privacybeleid op de websites van deze partijen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door D-Joiz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@d-joiz.nl.